İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR | +90 248 213 12 20 Facebook | Twitter  
 
   
 
Danışmanlık
Danışman Havuzu ve Ekipleri
Proje Geliştirme ve Olgunlaştırma
Proje Yazma
 
PROJE GELİŞTİRME VE OLGUNLAŞTIRMA
  • Şehrin ve bölgenin gelişmesine yönelik sektör aktörlerinin ve akademisyenlerin proje fikirlerinin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması,
  • Proje geliştirme ve tasarım öncesi Fizibilite çalışmasının gerçekleştirilecek ön değerlendirmenin yapılması,
  • Proje başlatma ve uygulama sürecinde stratejik planlamasının yapılması,
  • Mevcut durum ve gelecekteki faydanın tespit edilmesi,
  • Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar, Tübitak ve Avrupa Birliği gibi destek, hibe ve teşvik sağlayan bu kuruluşlara proje hazırlayanlara yönelik gerekli desteğin sağlanması.

 

 

 

 

Stratejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon: +90 248 213 12 20 Faks: +90 248 213 12 22 E-Posta: burdurgelisim@mehmetakif.edu.tr