.

Proje ve Danışmanlık

Üniversitemiz şehrimizi ve bölgemizi kalkındırmak üzere kalkınmaya ışık tutmayı amaçlayan vizyonu ile Burdur Gelişim Merkezi'ni kurarak bu anlamda somut bir adım atmış ve meşru bir düzlem oluşturmuştur. Şehrimizdeki herhangi bir sektör aktörünün isteği, sorunu, projesi, fikri ve çözüm önerileri için üniversitemiz ile iletişim kuracağı bir irtibat noktası sağlamaktadır. Sahip olduğumuz akademik araştırma, sorun tespit etme, çözüm önerisi getirebilme gibi becerilerin şehrimiz ve bölgemiz için gerçekleştirilecek projelere aktarılması hedeflenmektedir. Bu anlamda merkezimiz fikir, öneri ve projeleri akademik düzlemde olgunlaştırılarak, yol gösterici bir rol üstlenmektedir.

Proje ve Danışmanlık

  • Akademik Gelişim Atölyesi
  • Danışmanlık
  • Danışman Havuzu ve Ekipleri
  • Proje Yazma
  • Proje Geliştirme ve Olgunlaştırma