.

Hakkımızda

Üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma gibi temel iki misyonunun yanı sıra topluma hizmet fonksiyonu da göz ardı edilmemelidir. Özellikle yeni kurulan ve niceliksel açıdan çok hızlı büyüyen ve niteliğini de zamanla kazanan üniversiteler için topluma hizmet fonksiyonu; eğitim-öğretim ve araştırma kadar değerli görülmesi gerekmektedir. Çünkü bir şehrin ve bölgenin kalkınması üniversite gibi yüksek nitelikli bir beşeri kaynak ile çok daha hızlı ve sağlıklı olacaktır. Bu kalkınmayı sağlamak aynı zamanda üniversitelerin, bölgelerine ve genel anlamda devlete karşı da önemli bir yükümlülüğüdür. Diğer yandan yetişen ve yetiştirilen insan kaynağının, bilgi gücünün ve düşünce/fikir zenginliğinin bölgeye ve topluma aktarılması/akması gerekmektedir. Üniversitelerin bulunduğu illerde sağladığı ekonomik katkıların yanında daha fazla topluma yönelmesi, şehrine, bölgesine ve ülkesine daha nitelikli büyüme ve kalkınma adına ışık tutması için öz misyonuna hizmet etmesi beklenmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bu öz misyonun farkındadır. Üniversitemiz şehrimizi ve bölgemizi kalkındırmak üzere kalkınmaya ışık tutmayı amaçlayan vizyonu ile Burdur Gelişim Enstitüsü’nü kurarak bu anlamda somut bir adım atmış ve meşru bir düzlem oluşturmuştur. Şehrimizdeki herhangi bir sektör aktörünün isteği, sorunu, projesi, fikri ve çözüm önerileri için üniversitemiz ile iletişim kuracağı bir irtibat noktası sağlanmıştır. Sahip olduğumuz akademik araştırma, sorun tespit etme, çözüm önerisi getirebilme gibi becerilerin şehrimiz ve bölgemiz için gerçekleştirilecek projelere aktarılması hedeflenmektedir. Özetle ilgili herhangi bir aktörün fikir, öneri ve projeleri akademik düzlemde olgunlaştırılarak, yol gösterici bir rol üstlenecektir.

Eğitim, danışmanlık ve proje faaliyetleri için bir iletişim merkezi olacak enstitümüz Burdur ili ile üniversiteyi bütünleştirmeyi arzu etmektedir. Söz konusu bu faaliyetler için akademik, idari ve beşeri insan kaynağına sahip olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde kurulan Burdur Gelişim Enstitüsü şehrimizi ve bölgemizi kalkındırmaya, bu kalkınmaya ışık tutmaya ve öncü rol üstlenmeye hazır ve gönüllüdür.


Hakkımızda

  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Hesap Numarası