.

Eğitimler

Burdur Gelişim Merkezi olarak sunduğumuz bir diğer hizmet ise yaptığımız ve yapacak olduğumuz eğitimlerdir. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen bir kurum olunması amaçlanmaktadır. Eğitimlerimiz hem üniversitemiz akademisyenlerine, idari personeline ve öğrencilerimize yönelik hem de bölge halkına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Yetersiz olduğu düşünülen alanlarda ve talepler üzerine gerçekleşen eğitimlerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve diğer illerdeki üniversite, özel sektör ve kamuda hizmet veren alanlarında uzman akademisyenler ve eğiticiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eğitimler

  • Güncel Eğitimler
  • Tamamlanan Eğitimler