İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR | +90 248 213 12 20 Facebook | Twitter  
 
   
 
Danışmanlık
Danışman Havuzu ve Ekipleri
Proje Geliştirme ve Olgunlaştırma
Proje Yazma
 
DANIŞMANLIK HAVUZU VE EKİPLERİ
  • Proje desteği vermek isteyen akademisyenlerden araştırılarak, faaliyet alanlarına göre ayrılmış danışman havuzunun oluşturulması,
  • Danışman havuzundan, proje alanına göre danışman ekiplerinin oluşturulması,
  • Uyumlu bir şekilde oluşturulan proje-danışman eşleşmesi ile başarılı projelerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
  • Birbirleriyle uyumlu çalışan danışman ekipler ile projeden elde edilecek faydanın maksimize edilmesi,
  • Projeden elde edilebilecek verimliliğin ve etkinliğin arttırılması.

 

 

 

 

Stratejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon: +90 248 213 12 20 Faks: +90 248 213 12 22 E-Posta: burdurgelisim@mehmetakif.edu.tr