İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR | +90 248 213 12 20 Facebook | Twitter  
 
   
 
Mesleki ve Teknik Eğitim
İşgören Eğitimleri
Sertifika Programları
Sektör Akademisi Sistemi
 
İŞGÖREN EĞİTİMLERİ
  • Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iletişime geçilerek, çalışanları için gerekli eğitim programları ve konularının oluşturulması,
  • Alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek eğitimler ile çalışanların vasıf düzeylerinin arttırılması,
  • Çalışanın nitelikleri ile iş arasındaki uyumun sağlanması,
  • Çalışanların motivasyonunun arttırılmasıyla işe bağlılıklarının sağlanması,
  • Kurum ve kuruluşların işçi devri maliyetlerinden kaçınmalarının sağlanması,
  • Üretkenliğin, verimliliğin ve karlılığın arttırılması.

 

 

 

 

Stratejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon: +90 248 213 12 20 Faks: +90 248 213 12 22 E-Posta: burdurgelisim@mehmetakif.edu.tr