İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR | +90 248 213 12 20 Facebook | Twitter  
 
   
 
Danışmanlık
Danışman Havuzu ve Ekipleri
Proje Geliştirme ve Olgunlaştırma
Proje Yazma
 
DANIŞMANLIK

İş fikri ile gelen girişimci adaylarına ve işlerini geliştirmek isteyen işletme sahiplerine fikirlerini olgunlaştırma ve hayata geçirme evresinde Uzman Akademisyenlerimizce danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Yatırım ve projeleri gerçekleştirebilmek için faydalanılabilecek ulusal ve uluslararası hibe ve teşvikler de anlatılıp gerekli alt yapı oluşturularak profesyonel katkı ve motivasyon sağlanmaktadır. Aynı zamanda yürütülen bu çalışmalar Üniversite – Sanayi işbirliğini de sürdürülebilir bir platforma taşımış olacaktır.

Bu kapsamda;

  • Proje yazım aşamasında kuruluşlara ve şahıslara proje danışmanlığı hizmetinin verilmesi,
  • Talepte bulunan şirket veya şahıslara danışmanlık desteğinin sağlanması,
  • Kurum ve kuruluşlara proje bazlı çalışma kültürü yerleştirilmesi,
  • Akademisyenlerimizin danışmanlığında sektörlerdeki kurum veya kuruluşların misyon ve vizyonlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

Stratejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon: +90 248 213 12 20 Faks: +90 248 213 12 22 E-Posta: burdurgelisim@mehmetakif.edu.tr