İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR | +90 248 213 12 20 Facebook | Twitter  
 
   
 
Akademi Fikir Geliştirme Toplantıları
Eğitimlerimiz
Haberler - Duyurular
Proje Çağrıları
 
DİĞER EĞİTİMLER
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programı
Nvivo İle Nitel Veri Analizi Programı Eğitimi
SPSS Uygulamalı Temel ve İleri Düzey İstatistik Eğitimi
Modern Arapça Kursu
Lisrel ile Yapısal Eşitlik Çözümlemeleri Eğitimi
Yds-Yökdil Kursu
Tehlikeli Sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Uzaktan Eğitim Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Programı
Çok Tehlikeli Sınıf İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
Uygulamalı Organik Kozmetik Eğitimi
Bilmek Benim İşim Girişimcilik Eğitimi ve İş Fikri Yarışması
VI. Uluslararası Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali
 
SPSS UYGULAMALI İLERİ DÜZEY İSTATİSTİK EĞİTİMİ
                                   SPSS UYGULAMALI İLERİ DÜZEY İSTATİSTİK EĞİTİMİ

                                                          EĞİTİMİN AMACI

Bu program, elde edilen verilerle Betimsel İstatistik ile ilgili temel hedefleri öğretmek ve  öğrencilere istatistiki analiz yöntemleri, veri toplama, toplanan verileri SPSS’ye aktarma,  ölçme-değerlendirme ve raporlama konularında bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Uygulamalı olarak yapılan eğitim sonunda öğrenci; hangi hipotezlerin testinde hangi analiz tekniklerini kullanması gerektiğini, gerçekleştirdiği analizlerin yorumlama biçimlerini öğrenmiş olacaktır. Öğrenci kendi bilgisayarı ile eş zamanlı örnek veriler üzerinde uygulama yapma şansına sahip olacaktır. 

                                                         EĞİTİM KAPSAMI

 • Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Korelasyon Analizleri (Pearson, Spearman, Kısmi Korelasyon)
 • Regresyon Analizi (Varsayımlarının Sınanması ve Model)
 • Hiyerarşik Regresyon Analizi (Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri)
 • Etkileşimli/Etkileşimsiz 2 Yönlü Varyans Analizleri
 • Kovaryans (Ancova) Analizi

                                                        KİMLER KATILABİLİR?

 • Akademisyenler
 • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri
 • Akademik Kariyer Yapmak İsteyenler
 • Özel Sektörde istatistiki analize ihtiyaç duyanlar
 • Araştırmacılar 

Eğitim Yrd.Doç.Dr. Ali Murat ALPARSLAN tarafından verilecektir.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 3 gün olarak verilmesi tasarlanan eğitim 20 saatlik bir süreyi kapsamaktadır.

EĞİTİM ÜCRETİ: 300 TL

EĞİTİM TARİHİ: 3-4-5 Haziran 2016

 • Kontenjanımız sınırlıdır.
 • Yeterli sayıya ulaşılmadığı takdirde Merkezimiz eğitimi iptal etme veya ileri bir tarihe erteleme hakkını saklı tutar.

Burdur Gelişim Merkezi Hesap Bilgileri:

Ön başvuru için tıklayınız.


 
 

 

Stratejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon: +90 248 213 12 20 Faks: +90 248 213 12 22 E-Posta: burdurgelisim@mehmetakif.edu.tr