İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR | +90 248 213 12 20 Facebook | Twitter  
 
   
 
Mesleki ve Teknik Eğitim
İşgören Eğitimleri
Sertifika Programları
Sektör Akademisi Sistemi
 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
  • Eğitim faaliyetlerine katılanların mesleki ve teknik bilgi ve yetenek düzeylerinin yükseltilmesi,
  • İlgili sektör ve bireyler için yüksek değer teşkil eden eğitimlerin sunulması ve işgücü kalitesinin arttırılması,
  • İşletmelere ve talep eden diğer kişi, kurum ve kuruluşlara yeni bilgi teknolojilerinin sunulması,
  • Eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirilerek istihdam edilebilirlik ile istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması,
  • Kaliteyi üreten ve sürdüren ‘’vasıflı işgücünün’’ şehrimize ve bölgemize kazandırılması.

Bu kapsamda ilk olarak Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir.

Girişimcilik Eğitimleri
Girişimcilik günümüzün en büyük sosyal ve ekonomik güçlerinden biri olarak görülmektedir. Ekonomik  anlamda  büyümenin  ve  gelişmesin  sağlanabilmesi  girişimcilik  kültürünün  gelişmesi ile mümkün olarak bölgenin ve ilin işveren sayısında, üretiminde ve ekonomisinde  önemli ölçüde büyüme ve gelişmeye katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda kişileri girişimciliğe  teşvik  etmek  amacıyla  KOSGEB’ in  sunduğu  Uygulamalı  Girişimcilik  Eğitimi  Programı  oldukça önem arz etmektedir.  Türkiye  İş  Kurumu  ve  Burdur  Gelişim  Merkezi  arasında  imzalanan protokol  ile  bu  yıl  düzenlenecek  Uygulamalı  Girişimcilik  Eğitimleri  Merkezimizin  Akademik  Havuzu’nda yer  alan  alanında  Uzman  Akademisyenlerimiz  tarafından  verilecek  olup  eğitimlerin  yakın  zamanda  başlaması  planlanmaktadır.  Eğitimler  Burdur  İli,  Bucak  ve  Gölhisar  İlçelerinde  verilecektir. Bu eğitimler ile Girişimciler iş planı kavramı ile tanıştırılarak, işletme yönetimi  bilgisiyle  donatılacaklardır.  Eğitimleri  alan  Girişimcilerin  kuracakları  işletmelerin  başarı  olanaklarını  arttırmak  amacı  ile  teorik  ve  uygulamalı  eğitim  programları  da  verilecek  ve  eğitimlerin sonunda Girişimciler sertifikaya sahip olacaklardır. Eğitimler sonucunda sertifika  alan  adaylar  KOSGEB’in  Girişimcilik  Destek  Programlarına  başvurma  hakkını  kazanacaklardır. KOSGEB girişimci adaylarına bu programlar kapsamında 30 bin TL’lik hibe  desteği ve sabit yatırım desteği olarak 70 bin TL’ye kadar iki yıl geri ödemesiz, sıfır faizli  kredi imkânı sunacaktır. İstihdamın korunması,  artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin  azaltılması konusunda Bölgede  dinamiklerini  harekete  geçirilmesi  ana  amaçlarımızdan  biridir. Bu  amaçların  hayata  geçirilmesine yardımcı olmak amacıyla imzaladığımız bu protokol ile vereceğimiz akademik  destek  oldukça  önem  arz  etmektedir. Bunun  yanında  bu  eğitimler  sonrasında  fikirlerini  girişim haline getirip gerçekleştirmek isteyen kişiler de Merkezimiz sahip olduğu modelleme  bilgisi ile iş planlarını olgunlaştırma ve danışmanlık aşamasında hizmet verecektir.

 

 

 

 

 

Stratejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon: +90 248 213 12 20 Faks: +90 248 213 12 22 E-Posta: burdurgelisim@mehmetakif.edu.tr