.

Temel Düzey Finansal Zaman Serisi Analizleri Eğitimi

Eğitim Tarihi: 7-10 Şubat 2019

Eğitim Yeri: Burdur Gelişim Merkezi

Kurs Ücreti : 300 TL

Süre: 20 Saat

Önemli Bilgi: Kursiyeler kendi dizüstü bilgisayarları ile eğitime katılmaları ve paket programları sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca kursa katılacakların;

SEVÜKTEKİN M. ve ÇINAR M. "Ekonometrik Zaman Serileri Analizi
BROOKS C. " Introductory Econometrics For Finance",
TSAY R. S. "Analiysis Of Financial Time Series", başlıklı eserleri inceleyerek gelmeleri tavsiye edilir.


Ders İçeriği
1. Zaman Serisi Verilerine Genel Bakış ve veri işleme süreçleri
2. Otoregresif (AR), Hareketli Ortalama (MA), Otoregresif Hareketli Ortalama (ARMA) Süreçleri ve ARIMA : Box-Jenkins Yaklaşımı ile Forecasting
3. Zaman Serilerinde Durağanlık (Etkinlik Piyasalar Hipotezi)
*Dickey, Fuller Birim Kök Testi
*Genişletilmiş/Arıtılmış Dickey, Fuller Birim Kök Testi
*KPSS Birim Kök Testi
*Philips-Perron Birim Kök Testi
*Zivot-Andrews Tekli Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi
*Lee ve Strazicich LM İki Kırılmalı Birim Kök Testi
*RtADF Birim Kök Testi (Right Tailed Unit Root)(SADF ve GSADF)
*GPH, Modified GNP ve Lo R/S Uzun Hafıza Testleri
4. Doğrusal Regresyon Analizleri, varsayımlar ve varsayımlardan sapmaları düzeltilmesi
(Varlık Fiyatlama ve Faktör Modelleri)
*Basit Regresyon
*Stepwise OLS
*Hata terimlerinde normallik
*Hata terimlerinde otororeslasyon
*Hata terimlerinde değişen varyans sınamaları
5. Finansal Piyasalar Arasında Uzun Dönemli Etkileşim
*Engle-Granger İki Aşamalı Eş Bütünleşme
*JJ Eşbütünleşme Testi
*ARDL Sınır Testi
*Asimetrik ARDL (NARDL)
6. Çok Değişkenli Zaman Serisi Modelleri
* VAR
*VECM
7. Finansal Piyasalar Arasında Nedensel İlişkiler
*VAR temelli Granger Nedensellik Analizi
*Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi

Güncel Eğitimler

 • Bilirkişilik Temel Eğitim Kursu
 • Temel Düzey Finansal Zaman Serisi Analizleri Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Kursu
 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Dokümantasyon Eğitimi
 • Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi
 • AMOS İle Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi
 • Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursu 2. Aşama
 • SPSS ile Uygulamalı Temel Düzey İstatistik Analizleri Eğitimi
 • İleri Düzey Finansal Zaman Serisi Analizleri Eğitimi
 • İspanyol Dili Kursu 1
 • Stata Uygulamalı Panel Veri Analizi
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi
 • Sağlık Bilimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu
 • SPSS ile Uygulamalı İleri Düzey İstatistik Analizleri Eğitimi
 • Temel - İleri Düzey Maxqda ve Raporlama Eğitimi
 • Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursu 1.aşama