.

Eğitim Hizmetleri

Burdur Gelişim Merkezi olarak sunduğumuz bir diğer hizmet ise yaptığımız ve yapacak olduğumuz eğitimlerdir. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen bir kurum olunması amaçlanmaktadır. Eğitimlerimiz hem Üniversitemiz Akademisyenlerine, İdari Personeline ve Öğrencilerimize yönelik hem de Bölge Halkına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Yetersiz olduğu düşünülen alanlarda ve talepler üzerine gerçekleşen eğitimlerimiz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve diğer illerdeki üniversite, özel sektör ve kamuda hizmet veren alanlarında uzman Akademisyenler ve Eğiticiler tarafından gerçekleştirilmektedir.Eğitim Hizmetleri

  • Güncel Eğitimler
  • Tamamlanan Eğitimler
  • 2019 Yılı Eğitim Faaliyetleri